Konkurs na Koncepcję działań edukacyjno-kulturalnych zakończonych powstaniem muralu

0%

 •  

  Narodowe Centrum Kultury w roku jubileuszowym odzyskania Niepodległości zaprasza do udziału w 

  KONKURSIE NA OPRACOWANE KONCEPCJI DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-  KULTURALNYCH ZAKOŃCZONYCH POWSTANIEM MURALU

  Konkurs polega na opracowaniu koncepcji zawierającej opis realizacji działań edukacyjno- kulturalnych uwzględniający wykonanie muralu wspólnie z dziećmi i młodzieżą, na podstawie projektu, który powstał podczas prowadzonych działań.

  Wypełnienie niniejszego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zapisów Regulaminu Konkursu. 
  Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna TUTAJ


  Formularz składa się z dwóch części: formalnej i merytorycznej. Należy pamiętać, by do Formularza  załączyć kserokopię wymaganych załączników podpisanych przez upoważnione osoby. Przy wypełnianiu istnieje możliwość odłożenia Formularza i powrotu do jego uzupełniania w późniejszym terminie.

  Zgodnie z Regulaminem Konkursu, po przesłaniu prawidłowo wypełnionego Formularza należy go wydrukować i przesłać podpisaną wersję papierową wraz z oryginałem załączników do dnia 25.03.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:  Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, z dopiskiem: "KONKURS MURALE POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI".

   

  Uwaga. Wersję do wydruku można pobrać klikając w: "Pobierz swoje odpowiedzi" - napis mieszczący się po prawej stronie Formularza (na górze) - widoczny dopiero po wypełnieniu i wysłaniu elektronicznym. 

  OSTATECZNY termin przesłania  Formularza (wersja papierowa i elektroniczna) upływa dnia:  25 marca 2018 r, godz. 23:59

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia : 23 kwietnia 2018 r. 

 • I. CZĘŚĆ FORMALNA
 • 1. Dane podmiotu zgłaszającego się do konkursu:

 • 2. Dane kontaktowe : adres e- mail *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 3. Forma organizacyjno-prawna podmiotu zgłaszającego się do konkursu *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Numery indentyfikacyjne

  Podmioty posiadające nr KRS prosimy o załączenie wypisu z Rejestru
 • 5. Dane kontaktowe - województwo *

 • 6. Dane koordynatora - osoby odpowiedzialnej za kontakt z Narodowym Centrum Kultury

 • 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, stanowisko służbowe w celu wyłonienia Laureata "Konkursu na opracowanie Koncepcji działań edukacyjno-artystycznych zakończonych powstaniem muralu"- projekt Murale Polskiej Niepodległości , przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie 01-231, ul. Płocka 13. * *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
 • 8. Syntetyczny opis koncepcji. *

  Prosimy o zamieszczenie ogólnego opisu koncepcji. Informacja powinna być zwięzła i konkretna. Syntetyczny opis zadania stanowi jego wizytówkę, warto by zawierał najważniejsze informacje identyfikujące koncepcję. Ilość znaków max.500
Ładowanie
Ładowanie...